1. Trang chủ
  2. 2. Hướng dẫn nghiệp vụ
  3. Chia sẻ giấy phép sử dụng

Chia sẻ giấy phép sử dụng

1. Mục đích sử dụng

Cho phép tài khoản của Kế toán trưởng/Chủ sở hữu doanh nghiệp chia sẻ giấy phép sử dụng (GPSD) cho một người khác để sử dụng sản phẩm của MISA (MISA SME)

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Đăng nhập vào trang MISA ID, theo đường link: id.misa.vn

  • Nhập tài khoản MISA ID (Email/SĐT)
  • Nhập Mật khẩu
  • Nhấn Đăng nhập

Bước 2: Tại giao diện chính của MISA ID. Chọn phân hệ Giấy phép

Hệ thống hiển thị tất cả các giấy phép sử dụng MISA đã cấp cho người dùng

Nhấn Xem thêm để xem chi tiết thông tin giấy phép

Bên cạnh đó, người dùng có thể xem được lịch sử cấp giấy phép.

Bước 3: Để chia sẻ GPSD, người dùng thực hiện:

  • Nhấn Thêm chia sẻ
  • Nhập thông tin người được chia sẻ bao gồm: Số điện thoại, Email, Họ và tên
  • Nhấn Chia sẻ
Updated on January 18, 2022

Was this article helpful?

Related Articles