1. Home
  2. 2. Hướng dẫn nghiệp vụ
  3. Quản lý thông tin thiết bị

Quản lý thông tin thiết bị

1. Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng kiểm soát được hoạt động đăng nhập của tài khoản trên các thiết bị khác .

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Đăng nhập vào trang MISA ID, theo đường link: id.misa.vn

  • Nhập tài khoản MISA ID (Email/SĐT)
  • Nhập Mật khẩu
  • Nhấn Đăng nhập

Bước 2: Tại giao diện chính của MISA ID. Chọn phân hệ Bảo vệ tài khoản

Tại mục Thiết bị của bạn. Nhấn Xem tất cả

Bước 3: Hệ thống sẽ hiển thị chi tiết lịch sử đăng nhập tài khoản của người dùng trên các thiết bị

Updated on April 23, 2021

Was this article helpful?

Related Articles