1. Trang chủ
  2. 2. Hướng dẫn nghiệp vụ
  3. Quản lý thông tin thiết bị

Quản lý thông tin thiết bị

1. Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng kiểm soát được hoạt động đăng nhập của tài khoản trên các thiết bị khác .

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Đăng nhập vào trang MISA ID, theo đường link: id.misa.vn

  • Nhập tài khoản MISA ID (Email/SĐT)
  • Nhập Mật khẩu
  • Nhấn Đăng nhập
This image has an empty alt attribute

Bước 2: Tại giao diện chính của MISA ID. Chọn phân hệ Bảo vệ tài khoản

Tại đây, người dùng có thể kiểm soát được tài khoản MISA ID của mình đã đang nhập vào những thiết bị nào và vào thời điểm nào.

Hệ thống sẽ hiển thị tên thiết bị đã đăng nhập, thời gian đăng nhập và địa chỉ IP của từng thiết bị.

Bước 3: Nhấn Xem tất cả để xem chi tiết. Hệ thống sẽ hiển thị chi tiết lịch sử đăng nhập của tài khoản MISA ID.

Việc kiểm soát được các thiết bị mà tài khoản đã đăng nhập giúp người dùng hạn chế được việc bị đánh cắp tài khoản.

Updated on January 18, 2022

Was this article helpful?

Related Articles