1. Trang chủ
  2. 2. Hướng dẫn nghiệp vụ
  3. Quản lý lịch sử hoạt động

Quản lý lịch sử hoạt động

1. Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng theo dõi lại lịch sử tất cả các hoạt động của tài khoản MISA ID.

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Đăng nhập vào trang MISA ID, theo đường link: id.misa.vn

  • Nhập tài khoản MISA ID (Email/SĐT)
  • Nhập Mật khẩu
  • Nhấn Đăng nhập

Bước 2: Tại giao diện chính của MISA ID. Chọn phân hệ Bảo vệ tài khoản

  • Nhật ký hoạt động

Cho phép người dùng kiểm tra lại lịch sử hoạt động của tài khoản MISA ID.

Hệ thống sẽ hiển thị chi tiết thông tin: Đăng nhập, Đăng xuất, Thiết bị đăng nhập, Địa chỉ IP của thiết bị đó.

Bước 3: Người dùng có thể xem chi tiết hơn khi nhấn chọn vào Xem tất cả.

Updated on January 18, 2022

Was this article helpful?

Related Articles