1. Home
  2. 2. Hướng dẫn nghiệp vụ
  3. Quản lý lịch sử hoạt động

Quản lý lịch sử hoạt động

1. Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng theo dõi lại lịch sử tất cả các hoạt động của tài khoản MISA ID

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Đăng nhập vào trang MISA ID, theo đường link: id.misa.vn

  • Nhập tài khoản MISA ID (Email/SĐT)
  • Nhập Mật khẩu
  • Nhấn Đăng nhập

Bước 2: Tại giao diện chính của MISA ID. Chọn phân hệ Bảo vệ tài khoản

Tại mục Nhật ký hoạt động. Nhấn Xem tất cả

Bước 3: Hệ thống sẽ hiển thị chi tiết lịch sử hoạt động của tài khoản:

Updated on April 26, 2021

Was this article helpful?

Related Articles