1. Home
 2. 1. Bắt đầu sử dụng
 3. Đăng ký tài khoản MISA ID

Đăng ký tài khoản MISA ID

1. Mục đích sử dụng

MISA ID là hệ thống tài khoản dành cho khách hàng sử dụng sản phẩm của MISA. Chỉ với một tài khoản MISA ID, người dùng có thể đăng nhập tất cả các sản phẩm của MISA.

2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Truy cập vào trang MISA ID
 • Người dùng truy cập vào trang MISA ID theo đường dẫn: id.misa.vn
 • Nhấn Đăng ký ngay để thực hiện đăng ký tài khoản.
Bước 2: Khai báo thông tin đăng ký tài khoản

Trường hợp 1: Số điện thoại đã đăng ký tài khoản MISAđã kích hoạt tài khoản

 • Chương trình hiển thị thông báo: “Số điện thoại đã đăng ký tài khoản”
 • Vui lòng Đăng nhập ngay

Trường hợp 2: Số điện thoại đã đăng ký tài khoản MISA nhưng chưa kích hoạt tài khoản

 • Chương trình hiển thị thông báo: “Số điện thoại đã đăng ký tài khoản”
 • Vui lòng nhấn Vào đây để kích hoạt
 • Nhập Mã xác nhận được gửi về Số điện thoại đăng ký, sau đó nhấn Xác nhận để hoàn thành việc kích hoạt tài khoản.

Lưu ý: Các trường hợp liên quan đến Email như: “Email đã đăng ký tài khoản MISA, đã kích hoạt tài khoản” hoặc “Email đã đăng ký tài khoản MISA nhưng chưa kích hoạt” thì cách thực hiện tương tự như 2 trường hợp Số điện thoại ở trên.

Trường hợp 3: Số điện thoại chưa đăng ký tài khoản MISA

 • Nhấn Đăng ký.
 • Nhập Mã xác nhận được gửi đến Số điện thoại hoặc Email vừa nhập ở trên.
 • Nhấn Xác nhận.
This image has an empty alt attribute
Bước 3: Đăng nhập

Sau khi đăng ký xong, sử dụng tài khoản MISA ID là Số điện thoại/Email và Mật khẩu đã khai báo ở trên để đăng nhập vào phần mềm.

Updated on April 26, 2021

Was this article helpful?