1. Trang chủ
 2. 3. Bảo mật tài khoản
 3. Cập nhật thông tin đăng nhập cho tài khoản MISA ID

Cập nhật thông tin đăng nhập cho tài khoản MISA ID

1. Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng thay đổi các thông tin đăng nhập vào tài khoản, bao gồm: Số điện thoại, Email, Mật khẩu.

2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Đăng nhập tài khoản MISA ID

Đăng nhập trang MISA ID, theo đường link: id.misa.vn

Nhập thông tin tài khoản, bao gồm:

 • Nhập Email/SĐT
 • Nhập Mật khẩu
 • Nhấn Đăng nhập
Bước 2: Cập nhật các yếu tố đăng nhập

Trên giao diện chính của MISA ID, chọn phân hệ Bảo vệ tài khoản

Cập nhật Số điện thoại
 • Để cập nhật, nhấn Thay đổi
 • Nhập Số điện thoại mới, muốn sử dụng. Nhấn Tiếp tục
 • Nhập mã xác thực nhận được từ điện thoại. Nhấn Xác thực

Như vậy, người dùng đã cập nhật số điện thoại mới thành công.

Cập nhật Email
 • Để cập nhật, nhấn Thay đổi
 • Nhập Email mới, nhấn Tiếp tục
 • Check mail để nhập mã xác thực, nhấn Xác nhận

Như vậy, người dùng đã cập nhật Email mới thành công.

Đổi Mật khẩu đăng nhập
 • Để đổi mật khẩu đăng nhập, nhấn Thay đổi
 • Nhập mật khẩu hiện tại
 • Nhập mật khẩu mới (có tối thiểu 8 ký tự bao gồm số, chữ hoa, chữ thường)
 • Xác nhận lại mật khẩu mới
 • Nhấn Đổi mật khẩu

Như vậy, người dùng đã thực hiện đổi mật khẩu đăng nhập thành công

Updated on April 7, 2022

Was this article helpful?

Related Articles