1. Home
 2. 3. Bảo mật tài khoản
 3. Thiết lập xác thực 2 yếu tố bằng ứng dụng xác thực (trên nhiều thiết bị)

Thiết lập xác thực 2 yếu tố bằng ứng dụng xác thực (trên nhiều thiết bị)

Người dùng thiết lập xác thực 2 yếu tố trên nhiều thiết bị, thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản MISA ID

Trên máy tính, người dùng đăng nhập trang MISA ID theo đường link: id.misa.vn

Nhập thông tin tài khoản bao gồm:

 • Nhập Email/SĐT
 • Nhập Mật khẩu
 • Nhấn Đăng nhập
Bước 2: Thiết lập xác thực 2 yếu tố cho tài khoản

Trên giao diện chính của MISA ID, chọn phân hệ Bảo vệ tài khoản

Nhấn vào Biểu tượng mũi tên tại các dòng Xác thực 2 yếu tố

Nhấn Bắt đầu

Nhập mật khẩu tài khoản MISA ID để tiếp tục thiết lập

Nhấn Tiếp tục

Bước 3: Cài đặt ứng dụng xác thực

Sử dụng thiết bị thứ 2 là điện thoại để cài đặt ứng dụng Google Authenticator.

Cài đặt ứng dụng Google Authenticator tại đây

Thực hiện cài đặt theo hướng dẫn trên màn hình:

 • B1: Cài đặt ứng dụng Google Authenticator từ Appstore hoặc CH Play
 • B2: Khi tải ứng dụng thành công, trên ứng dụng nhấn vào Biểu tượng +. Chọn Quét mã QR
 • B3: Sau khi quét thành công mã QR, nhấn Tiếp theo
 • Nhập mã xác thực nhận được từ ứng dụng. Nhấn Xác nhận
Bước 4: Thiết lập phương thức dự phòng

Việc thiết lập phương thức dự phòng cho phép hệ thống gửi mã xác thực theo Email hoặc SĐT cho người dùng khi ứng dụng xác thực không thực hiện gửi mã xác thực được.

Sử dụng Email hoặc SĐT để thiết lập phương thức dự phòng:

 • B1: Nhập Email/SĐT. Nhấn Tiếp theo
 • B2: Nhập mã xác thực được gửi về Email/SĐT.
 • B3: Nhấn Xác nhận

Như vậy, tài khoản MISA ID đã được thiết lập bảo mật 2 lớp bằng ứng dụng xác thực thành công.

Updated on May 19, 2021

Was this article helpful?

Related Articles