1. Home
 2. 3. Bảo mật tài khoản
 3. Thiết lập xác thực 2 yếu tố bằng ứng dụng xác thực (trên một thiết bị)

Thiết lập xác thực 2 yếu tố bằng ứng dụng xác thực (trên một thiết bị)

Người dùng thiết lập xác thực 2 yếu tố trên một thiết bị, thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản MISA ID

Trên điện thoại, người dùng đăng nhập vào trang MISA ID theo đường link: id.misa.vn

Nhập thông tin tài khoản bao gồm:

 • Nhập Email/SĐT
 • Nhập Mật khẩu
 • Nhấn Đăng nhập
Bước 2: Thiết lập xác thực 2 yếu tố cho tài khoản

Trên giao diện chính của MISA ID, nhấn vào Biểu tượng 3 vạch

 • Chọn phân hệ Bảo vệ tài khoản
 • Nhấn vào Biểu tượng mũi tên tại dòng xác thực 2 yếu tố

Nhấn Bắt đầu

Nhập mật khẩu tài khoản MISA ID để tiếp tục thiết lập

Nhấn Tiếp tục

Bước 3: Cài đặt ứng dụng xác thực

Cài đặt ứng dụng Google Authenticator tại đây

Bước 4: Thiết lập trên một thiết bị

Do sử dụng một thiết bị (điện thoại) để thiết lập nên người dùng không thể quét được mã QR hiển thị trên giao diện.

Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn dưới đây để thiết lập:

Cách 1: Chọn “Thiết lập trên cùng một thiết bị
 • Nhấn vào Thiết lập trên cùng một thiết bị
 • Nhấn Mở để vào ứng dụng Google Authenticator. Ghi nhớ mã xác thực
 • Quay lại trang MISA ID. Nhấn Tiếp theo
 • Nhập mã xác thực. Nhấn Tiếp theo để chuyển sang Bước 5
Cách 2: Chọn Không thể quét được mã
 • Nhấn vào Không thể quét được mã
 • Trong ứng dụng Google Authenticator, nhấn vào +, chọn Nhập khóa thiết lập
 • Nhập tên tài khoản, mã bên dưới và nhấn Thêm
 • Nhấn Tiếp theo
 • Nhập mã xác thực nhận được từ ứng dụng. Nhấn Tiếp theo. Chuyển sang Bước 5
Bước 5: Thiết lập phương thức dự phòng

Việc thiết lập phương thức dự phòng cho phép hệ thống tự động gửi mã xác thực theo Email hoặc SĐT cho người dùng khi ứng dụng xác thực không thực hiện gửi mã xác thực được.

Sử dụng Email hoặc SĐT để thiết lập phương thức dự phòng:

 • B1: Nhập Email/SĐT. Nhấn Tiếp theo
 • B2: Nhập Mã xác thực được gửi về Email/SĐT
 • B3: Nhấn Xác thực

Như vậy, tài khoản MISA ID đã được thiết lập bảo mật 2 lớp bằng ứng dụng xác thực thành công.

Updated on May 19, 2021

Was this article helpful?

Related Articles