1. Trang chủ
  2. Giới thiệu ưu đãi - tích điểm không giới hạn trên MISA ID
  3. Thể lệ chương trình “Giới thiệu – Tích điểm” nhận nhiều ưu đãi khi giới thiệu bạn bè sử dụng sản phẩm MISA

Thể lệ chương trình “Giới thiệu – Tích điểm” nhận nhiều ưu đãi khi giới thiệu bạn bè sử dụng sản phẩm MISA

1. Quyền lợi

2. Đối tượng tham gia chương trình

  • Đối với người giới thiệu

Áp dụng với khách hàng đang sử dụng sản phẩm của MISA

  • Đối với người được giới thiệu

Áp dụng cho toàn bộ khách hàng mua mới sản phẩm của MISA.

Khách hàng có thể đăng ký nhận Voucher của nhiều chương trình.

Khách hàng chỉ được sử dụng 1 Voucher ưu đãi đối với mỗi đơn hàng.

3. Quy tắc cộng điểm

  • Khách hàng được cộng điểm khi bạn bè mình đã giới thiệu thanh toán thành công đơn hàng.
  • Số điểm được tính theo tổng giá trị đơn hàng sau giảm giá và tỷ lệ tích lũy áp dụng tại thời điểm mua hàng.
  • Tỷ lệ tích lũy (được áp dụng từ ngày 11/11/2022): 100.000VNĐ = 1 điểm (cứ mỗi 100.000 VND giá trị đơn hàng bạn bè mua, khách hàng sẽ được cộng thêm 1 điểm).

4. Quy tắc sử dụng điểm

  • Khách hàng được sử dụng điểm để quy đổi ra voucher giảm giá hoặc giảm trực tiếp số tiền trên hóa đơn khi thanh toán mua hàng.
  • Tùy từng thời điểm, MISA sẽ có những chương trình quy đổi voucher giảm giá khác nhau được công bố tại: https://id.misa.vn/loyalty/voucher.
  • Số tiền được giảm giá không vượt quá 50% giá trị đơn mua hàng.

Vui lòng theo dõi hướng dẫn chia sẻ chương trình và sử dụng điểm tích luỹ tại đây

Updated on November 22, 2022

Was this article helpful?

Related Articles