1. Trang chủ
  2. Giới thiệu ưu đãi - tích điểm không giới hạn trên MISA ID
  3. Hướng dẫn sử dụng điểm tích lũy tại mục Giới thiệu – Tích điểm

Hướng dẫn sử dụng điểm tích lũy tại mục Giới thiệu – Tích điểm

1. Mục đích sử dụng

Cho phép khách hàng sử dụng điểm tích lũy để nhận được voucher giảm giá hoặc chiết khấu hấp dẫn khi mua hàng những lần kế tiếp.

2. Hướng dẫn sử dụng

Nền tảng Website

a. Hướng dẫn đổi Voucher

Bước 1: Lựa chọn Voucher muốn đổi trong danh sách Voucher

Tùy từng thời điểm, MISA sẽ có các chương trình đổi điểm tích lũy thành voucher để khách hàng có thể mua sản phẩm với giá ưu đãi. Để theo dõi danh sách các chương trình này, khách hàng có 2 cách thực hiện:

  • Cách 1: Truy cập mục Đổi voucher tại trang Điểm tích lũy.
  • Cách 2: Truy cập Xem thêm tại các màn: Điểm tích lũy, Chi tiết voucher, Giới thiệu – Tích điểm.

Bước 2: Đổi Voucher

Khi đã chọn được chương trình phù hợp trong danh sách, khách hàng có thể dễ dàng sử dụng điểm thưởng mình đang có để đổi lấy voucher đó bằng cách chọn Đổi voucher.

Ngoài ra, hệ thống cũng ghi nhận danh sách voucher khách hàng sở hữu tại mục Voucher của tôi, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi và đưa ra quyết định mua sắm dựa vào thời hạn Voucher.

Ngoài ra, hệ thống cũng ghi nhận danh sách voucher khách hàng sở hữu tại mục Voucher của tôi, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi và đưa ra quyết định mua sắm dựa vào thời hạn Voucher.

Bước 3: Sử dụng Voucher để mua hàng

Để sử dụng voucher đang có để mua các sản phẩm của MISA, khách hàng có 2 cách để thực hiện:

  • Cách 1: Từ danh sách các voucher chưa dùng tại giao diện Voucher của tôi, khách hàng chọn Sử dụng ngay tại voucher mình muốn dùng. Hệ thống sẽ chuyển đến giao diện chọn gói của app MISA Store. Và tại Giỏ hàng, mã voucher sẽ được tự động thêm vào mục khuyến mại mà không cần nhập thủ công mã.

Cách 2: Từ app MISA Store, khách hàng chọn sản phẩm muốn mua, tại màn Giỏ hàng, khách hàng nhập thủ công mã voucher vào mục Áp dụng mã giảm giá, mã giới thiệu.

b. Hướng dẫn sử dụng điểm để mua hàng

Ngoài sử dụng điểm thưởng để đổi voucher giảm giá, khách hàng có thể sử dụng trực tiếp điểm thưởng để được chiết khấu khi mua hàng bằng cách ấn Sử dụng điểm và chọn sản phẩm muốn mua.

Tại Giỏ hàng trên app MISA Store, chiết khấu sẽ tự động được thêm vào mục thanh toán tương ứng với số điểm sử dụng để mua hàng.

Nền tảng Mobile

a. Hướng dẫn đổi Voucher

Bước 1: Lựa chọn Voucher muốn đổi trong danh sách Voucher

Tùy từng thời điểm, MISA sẽ có các chương trình đổi điểm tích lũy thành voucher để khách hàng có thể mua sản phẩm với giá ưu đãi. Để theo dõi danh sách các chương trình này, khách hàng có 2 cách thực hiện:

  • Cách 1: Truy cập mục Đổi voucher tại trang Điểm tích lũy
  • Cách 2: Truy cập Xem thêm tại các màn: Điểm tích lũy, Chi tiết voucher, Giới thiệu – Tích điểm.

Bước 2: Đổi Voucher

Khi đã chọn được chương trình phù hợp trong danh sách, khách hàng có thể dễ dàng sử dụng điểm thưởng mình đang có để đổi lấy voucher đó bằng cách chọn Đổi voucher

Ngoài ra, hệ thống cũng ghi nhận danh sách voucher khách hàng sở hữu tại mục Voucher của tôi, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi cũng như đưa ra quyết định mua sắm dựa vào thời hạn Voucher.

Bước 3: Sử dụng Voucher để mua hàng

Để sử dụng voucher đang có để mua các sản phẩm của MISA, khách hàng chọn Mua ngay tại voucher mình muốn dùng. Hệ thống sẽ chuyển đến giao diện chọn gói của app MISA Store. Và tại Giỏ hàng, mã voucher sẽ được tự động thêm vào mục khuyến mại mà không cần nhập thủ công mã.

b. Hướng dẫn sử dụng điểm để mua hàng

Ngoài sử dụng điểm thưởng để đổi voucher giảm giá, khách hàng có thể sử dụng trực tiếp điểm thưởng để được chiết khấu khi mua hàng bằng cách ấn Sử dụng điểm và chọn sản phẩm muốn mua. Tại Giỏ hàng trên app MISA Store, chiết khấu sẽ tự động được thêm vào mục thanh toán tương ứng với số điểm sử dụng để mua hàng.

Updated on November 23, 2022

Was this article helpful?

Related Articles