Hướng dẫn chia sẻ các chương trình ưu đãi

1. Mục đích sử dụng

Cho phép khách hàng đang sử dụng sản phẩm của MISA có thể dễ dàng thực hiện chia sẻ, giới thiệu cho bạn bè các chương trình ưu đãi của MISA.

2. Hướng dẫn thực hiện

Nền tảng Website

Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào các phần mềm đang sử dụng của MISA. Tại biểu tượng Avatar Tài khoản, nhấn chọn mục Giới thiệu – Tích điểm.

Hệ thống sẽ tự động chuyển đến giao diện phần Giới thiệu – Tích điểm trên app MISA ID

Bước 2: Tại giao diện Giới thiệu – Tích điểm của MISA ID, khách hàng có 2 cách để chia sẻ chương trình ưu đãi

Cách 1: Sao chép liên kết:

  • Chọn vào biểu tượng copy
  • Truy cập vào ứng dụng (Messenger, Zalo, Skype,..) và thực hiện dán link đã copy để gửi cho bạn bè.

Cách 2: Chia sẻ nhanh liên kết:

  • Click ứng dụng mà khách hàng muốn dùng để chia sẻ cho bạn bè.

 

Khi bạn bè thanh toán thành công đơn hàng, khách hàng sẽ được nhận thêm điểm tích lũy vào tài khoản MISA ID.

Hệ thống sẽ ghi nhận lịch sử tích điểm gồm: những biên động về điểm tích lũy thông qua việc khách hàng chia sẻ thành công và khách hàng sử dụng điểm để nhận chiết khấu mua hàng. Ngoài ra, hệ thống cũng đưa ra những cảnh báo về hạn sử dụng điểm.

Nền tảng Mobile

Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào app Mobile sản phẩm phần mềm đang sử dụng của MISA. Tại phân hệ Khác, chọn mục Giới thiệu – Tích điểm.

Bước 2: Tại giao diện Giới thiệu – Tích, khách hàng có 2 cách để chia sẻ chương trình ưu đãi:

Cách 1: Sao chép liên kết:

  • Chọn vào biểu tượng copy
  • Truy cập vào ứng dụng (Messenger, Zalo, Skype,..) và thực hiện dán link đã copy để gửi cho bạn bè.

Cách 2: Chia sẻ nhanh liên kết:

  • Click ứng dụng mà khách hàng muốn dùng để chia sẻ cho bạn bè.

Hệ thống cũng sẽ ghi nhận lịch sử tích điểm gồm: những biên động về điểm tích lũy thông qua việc khách hàng chia sẻ thành công và khách hàng sử dụng điểm để nhận chiết khấu mua hàng. Ngoài ra, hệ thống cũng đưa ra những cảnh báo về hạn sử dụng điểm.

Updated on November 23, 2022

Was this article helpful?

Related Articles