1. Home
  2. 4. Câu hỏi thường gặp
  3. Tôi muốn lấy lại mật khẩu MISA ID?

Tôi muốn lấy lại mật khẩu MISA ID?

1. Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng lấy lại mật khẩu MISA ID

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Đăng nhập vào trang MISA ID, theo đường link: id.misa.vn

  • Nhập tài khoản MISA ID (Email/SĐT)
  • Nhấn Quên mật khẩu

Bước 2: Nhập Email/SĐT đã đăng ký để lấy mã xác nhận lấy lại mật khẩu

Nhấn Tiếp theo

Bước 3: Khi đó, người dùng vui lòng kiểm tra Email/SĐT đã đăng ký tài khoản MISA ID để nhận được mã xác thực hệ thống gửi về.

  • Nhập Mã xác thực
  • Nhấn Xác nhận

Bước 4: Người dùng nhập Mật khẩu mới

Sau đó, Xác nhận lại mật khẩu mới

Nhấn Lưu mật khẩu

Như vậy, bạn đã thực hiện lấy lại mật khẩu MISA ID thành công

Updated on March 22, 2021

Was this article helpful?

Related Articles