1. Trang chủ
  2. 4. Câu hỏi thường gặp
  3. Tôi muốn lấy lại mật khẩu MISA ID?

Tôi muốn lấy lại mật khẩu MISA ID?

1. Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng lấy lại mật khẩu MISA ID khi quên mất mật khẩu

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Đăng nhập vào trang MISA ID, theo đường link: id.misa.vn

  • Nhập tài khoản MISA ID (Email/SĐT)
  • Nhấn Quên mật khẩu

Bước 2: Nhập Số điện thoại đã đăng ký để lấy mã xác nhận lấy lại mật khẩu.

Sau đó, nhấn Lấy lại mật khẩu.

Lưu ý: Nếu người dùng muốn sử dụng Email để nhận mã xác thực, vui lòng nhấn chọn Sử dụng email để nhận mã xác thực lấy lại mật khẩu.

Bước 3: Khi đó, người dùng vui lòng kiểm tra Số điện thoại hoặc Email đã đăng ký tài khoản MISA ID để nhận được mã xác thực hệ thống gửi về.

  • Nhập Mã xác thực
  • Nhấn Tiếp tục

Bước 4: Người dùng nhập Mật khẩu mới

Sau đó, Xác nhận lại mật khẩu mới

Nhấn Tạo mật khẩu

Như vậy, bạn đã thực hiện lấy lại mật khẩu MISA ID thành công. Vui lòng quay trở lại màn hình đăng nhập để đăng nhập bằng tài khoản MISA và mật khẩu mới.

Updated on January 19, 2022

Was this article helpful?

Related Articles