1. Trang chủ
  2. 4. Câu hỏi thường gặp
  3. Tắt xác thực 2 yếu tố như thế nào?

Tắt xác thực 2 yếu tố như thế nào?

1. Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng thực hiện tắt xác thực 2 yếu tố cho tài khoản MISA ID.

Tuy nhiên không nên tắt xác thực 2 yếu tố nếu người dùng muốn bảo vệ tài khoản.

2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Đăng nhập tài khoản MISA ID

Người dùng đăng nhập vào trang MISA ID theo đường link: id.misa.vn

Nhập thông tin tài khoản bao gồm:

  • Nhập Email/SĐT
  • Nhập Mật khẩu
  • Nhấn Đăng nhập
Bước 2: Tắt xác thực 2 yếu tố cho tài khoản

Trên giao diện chính của MISA ID, chọn phân hệ Bảo vệ tài khoản

Hệ thống thông báo Xác thực 2 yếu tố đang bật. Nhấn Tắt

Nhập mật khẩu tài khoản MISA ID để tiếp tục thực hiện

Nhấn Tiếp tục

Hệ thống thông báo Tắt xác thực 2 yếu tố. Nhấn Tắt

Như vậy, người dùng đã thực hiện tắt xác thực 2 yếu tố thành công

Updated on January 19, 2022

Was this article helpful?

Related Articles