1. Trang chủ
  2. 4. Câu hỏi thường gặp
  3. Tôi muốn Đổi mật khẩu truy cập MISA ID?

Tôi muốn Đổi mật khẩu truy cập MISA ID?

1. Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng thay đổi mật khẩu của tài khoản MISA ID

2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Đăng nhập tài khoản MISA ID

Đăng nhập trang MISA ID, theo đường link: id.misa.vn

Nhập thông tin tài khoản, bao gồm:

  • Nhập Email/SĐT
  • Nhập Mật khẩu
  • Nhấn Đăng nhập
Bước 2: Cập nhật các yếu tố đăng nhập

Trên giao diện chính của MISA ID, chọn phân hệ Bảo vệ tài khoản

Bước 3: Đổi Mật khẩu đăng nhập
  • Để đổi mật khẩu đăng nhập, nhấn Thay đổi
  • Nhập mật khẩu hiện tại
  • Nhập mật khẩu mới (có tối thiểu 8 ký tự bao gồm số, chữ hoa, chữ thường)
  • Xác nhận lại mật khẩu mới
  • Nhấn Đổi mật khẩu

Như vậy, người dùng đã thực hiện đổi mật khẩu đăng nhập thành công

Hệ thống sẽ tự động cập nhật mật khẩu mới cho tài khoản theo thay đổi của anh/chị.

Updated on January 19, 2022

Was this article helpful?

Related Articles