1. Trang chủ
  2. 4. Câu hỏi thường gặp
  3. Vì sao nên thiết lập xác thực 2 yếu tố bằng ứng dụng xác thực?

Vì sao nên thiết lập xác thực 2 yếu tố bằng ứng dụng xác thực?

1. Mục đích thiết lập

Cho phép người dùng thiết lập xác thực 2 yếu tố cho tài khoản MISA ID bằng cách tạo mã xác thực từ các ứng dụng xác thực (Google Authenticator)

Các vấn đề được khắc phục khi thiết lập xác thực hai yếu tố cho tài khoản MISA ID:

  • Thêm lớp bảo mật bổ sung 

Mỗi khi đăng nhập vào tài khoản MISA ID, người dùng sẽ phải nhập mật khẩu và một mã xác thực. Điều này đảm bảo tính bảo mật cao nhất cho tài khoản người dùng trên MISA ID.

  • Tránh kẻ xấu xâm nhập tài khoản

Trong trường hợp nếu ai đó lấy được mật khẩu của người dùng thì vẫn không thể đăng nhập vào tài khoản được. Vì cần nhập thêm mã xác thực để hoàn thành việc đăng nhập.

2. Ưu điểm của xác thực 2 yếu tố bằng ứng dụng xác thực
  • Phương thức xác thực 2 yếu tố bằng ứng dụng xác thực đảm bảo tính bảo mật cao nhất cho tài khoản người dùng.
  • Tiết kiệm tối đa chi phí hàng tháng do Doanh nghiệp phải chi trả cho bên cung cấp dịch vụ tin nhắn (SMS)
  • Tối ưu hóa việc nhận được mã xác thực: Việc sử dụng ứng dụng xác thực đảm bảo người dùng luôn nhận được mã xác thực nhanh nhất và không bị ảnh hưởng bởi điều kiện khác so với việc nhận được mã xác thực từ SMS, Email.
Updated on January 19, 2022

Was this article helpful?

Related Articles